+420 739 487 004 obchod@alfatopeni.cz Všechny kontakty
Váš nákupní košík je prázdný
Cena celkem
0 Kč

Renovace radiátorů

Ve spolupráci s výrobcem Terma nabízíme profesionální renovaci litinových radiátorů.

 

Litinové radiátory jsou jedinečné výrobky, a to jak díky povaze materiálu, ze kterého byly vytvořeny, tak díky jejich designovým vlastnostem. Proto nabízíme službu renovace litinových radiátorů, která umožňuje těmto funkčním předmětům dát nový život.

Litinové radiátory, díky jejich nadčasovému designu, zapadají nejen do historických a stylových interiérů, ale také se dobře hodí do moderních prostor. Litina je dokonale kombinovatelná s dalšími přírodními materiály, jako je dřevo, kámen, cihla nebo vysoce kvalitní přírodní textilie, např. vlna. Navíc se jedná o materiál s dlouhou životností, litinový radiátor po renovaci vám bude sloužit v příštích několika desetiletích.


Proč obnovovat staré litinové radiátory?

Litinové radiátory mají často sentimentální, nebo historickou hodnotu. Od klientů dostáváme k renovaci  bohatě zdobené radiátory z přelomu devatenáctého a dvacátého století, ale i jednoduchá žebra z doby socialistického realismu, jejichž majitelé chtějí v interiérech zachovat původní prvky tohoto období. Velmi široká škála povrchových úprav litinových radiátorů, které nabízíme, vám dává možnost hrát si s barvou a také vám umožní zvýraznit dekorativní ornamenty pokud na radiátoru jsou - např. motivy listů atd..

Renovace litinových radiátorů je řemeslný proces, který vyžaduje zkušenou ruku a citlivé oko, které uvidí a vyzdvihne krásu skrytou pod vrstvou poškozeného povlaku. Se všemi radiátory, které nám byly dodány, zacházíme s náležitou úctou. Často jsou to předměty, které pamatují časy mládí našich prarodičů a praprarodičů. Během procesu renovace nehledáme zkratky, trávíme repasí tolik času, kolik je potřeba na každém žebru a na každém detailu, abychom dosáhli očekávaného efektu. Zaměstnanci TERMY jsou mistři ve své profesi, věnují se denně tvůrčí práci, která vede k jedinečným produktům, radiátorům "s duší". Tým pracuje pod dohledem akad. sochaře Krzysztofa Michalaka, tvůrce radiátoru Terma Kaszub, který svými znalostmi a často i rukou podporuje renovaci radiátorů historické hodnoty. Tím, že nám svěříte radiátory pro renovaci, si můžete být jisti, že jdou do rukou nadšenců předmětu, se zkušenostmi a znalostmi potřebnými pro řádné provedení procesu obnovy.

V další části textu uvádíme jednotlivé fáze renovačního procesu, abyste přesně věděli, jaké kroky budou zaměstnanci TERMY podnikat.


1. Přijetí objednávky na renovaci

Pokud máte zájem o renovaci litinových radiátorů, pošlete nám poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo jednoduše na náš e-mail. Náš tým vytvoří nezávaznou nabídku, kterou vám zašleme ke schválení. Odeslání poptávky vás nezavazuje k přijetí nabídky, nevznikají vám žádné náklady před dodáním radiátorů.

Pokud se rozhodnete nabídku přijmout, pomůžeme vám s přepravou radiátorů k renovaci. Spolupracujeme se zkušenými dopravci, poskytneme vám také informace o tom, jak připravit radiátory k odeslání.

Po příjezdu do závodu TERMA bude stav radiátorů vizuálně posouzen a bude vytvořena fotodokumentace. Pokud je v této fázi zjištěno poškození, které není opravitelné, budeme vás kontaktovat, abychom domluvili další postup.

Po stanovení konečné ceny bude objednávka na renovační službu zadána do našeho systému a bude vám vystavena zálohová faktura po jejíž úhradě začne neprodleně renovační proces.


2. Pyrolýza

Po dokončení fáze vizuální kontroly se nejprve zbavíme starých, poškozených nátěrů z radiátoru. Tento proces probíhá pomocí pyrolýzy. Ta spočívá v tepelném rozkladu vrstev laku jejich vystavením vysoké teplotě, ale bez účasti kyslíku nebo jiných oxidačních činidel. Pyrolýza probíhá ve speciální peci a během procesu jsou také rozbity usazeniny vodního kamene uvnitř žeber radiátoru. Po pyrolýze se radiátor nechá velmi pomalu vychladnout. Výsledkem tohoto procesu je čistá litina bez povlaků a usazenin. Celý proces obvykle netrvá déle než jeden týden.


3. Rozebrání radiátoru

V této fázi je radiátor kompletně rozebrán na jeho součásti: žebra, vsuvky, redukční zátky, šrouby. Každý z těchto prvků je pečlivě zkontrolován na možné poškození a povrchové vady.

Nejčastějšími nedokonalostmi žeber jsou poškození závitů, hluboké důlky a otlaky na vnějším povrchu. Zpravidla jsou výsledkem špatné technické kvality samotného odlitku.

Pokud jsou zjištěny části, které nelze opravit, jsou vadná žebra nebo vsuvky vyloučeny z dalšího zpracování, o čemž je zákazník neprodleně informován.


4. Čištění a kontrola těsnosti jednotlivých článků

Každé žebro je zevnitř vyčištěno pomocí stlačeného vzduchu. Pokud je v článku tvrdý sediment je odstraněn ručně škrabkou.

Poté jsou žebra testována na těsnost. Zkouška těsnosti je prováděna vodou, což umožňuje řádně vypláchnout veškerý zbytkový prach a sediment. Pokud je zjištěna netěsnost, tým zaměstnanců se ji vždy pokusí opravit nebo, pokud to není možné, vyloučí žebro z dalšího zpracování.

Oprava poškozených žeber se provádí po tryskání (fáze 6.). Pokud je položka vyloučena z procesu, okamžitě upozorníme zákazníka.


5. Obnova závitů

Každý závit v článku je obnoven pomocí závitníků. Renovace závitů má za následek jejich důkladné vyčištění a ostření. Během zpětného procesu montáže pak k sobě články rovnoměrně dosednou.


6. Tryskání

Povrch žeber je očištěn od korozních usazenin a zbytků jiných nečistot pomocí tryskání ocelovými broky. Tento proces probíhá ve speciální kabině, do které jsou žebra dodávána zavěšena na háčcích tak, aby došlo k rovnoměrnému opracování celého povrchu článku.

Výsledkem tryskání je získání jednotlivých článků s povrchem z čisté surové litiny.


7. Oprava povrchových vad

Přípravná fáze pro lakování. Žebra jsou pečlivě zkontrolována na přítomnost menšího poškození, které se projevilo až v této fázi. Případné vady jsou opravovány specializovanými opravnými hmotami pro litinu od renomovaných výrobců, které se účinně a trvale připojují k povrchu.

Oprava povrchových vad je velmi důležitou etapou, věnujeme ji zvláštní péči. V případě velkých deformací a výpadků materiálu způsobených špatnou kvalitou odlitku se s Vámi náš pracovník poradí s rozsahem opravy. Můžete se rozhodnout vyhladit povrch nebo ponechat žebra v původním stavu, abyste zachovali vzhled radiátoru.


8. Lakování

Na připravené články radiátoru je nanesen vhodný základový nátěr. Po zaschnutí a vytvrzení nátěru jdou žebra opět do lakovací komory, kde jsou nalakována v barvě vybrané zákazníkem.

Nabízíme výběr palety RAL, paletu speciálních barev, stejně jako dekorativní povrchovou úpravu zdobných prvků. Všechny barvy a laky použité v procesu lakování jsou otestovány pro použití na litinových površích.


9. Složení radiátoru a zkouška těsnosti

Nalakované články radiátoru, po vytvrzení laku, pokračují k sešroubování do celků. Konfiguraci stanovujeme předem dle požadavků zákazníka, je možné například sestavit dva pětižebrové radiátory z původního desetižebrového radiátoru. Žebra jsou spojena pomocí originálních vsuvek a v případě, že původní armatury byly vyloučeny z procesu z důvodu poškození, pomocí náhradních vsuvek. Každý spoj dostane nové těsnění, to platí i pro redukční zátky.

Složený radiátor je podroben zkoušce těsnosti. Radiátor je umístěn na montážní stojan, kde se naplní vodou. Po naplnění zvyšujeme tlak kapaliny, postupně na 5 bar a až 13 bar. Každé zvýšení tlaku radiátoru je doplněno důkladnou vizuální kontrolou, jejímž účelem je odhalit možné netěsnosti. Zaměstnanec pomocí papírového ručníku kontroluje povrch každého žebra a každého spoje. Místa možných netěsností jsou označena a radiátor je přesunut zpět do montážního oddělení, kde jsou provedeny potřebné opravy.


11. Balení a doprava k zákazníkovi

Připravené radiátory jsou profesionálně připraveny k přepravě týmem balírny. Přeprava vždy probíhá na paletě, což minimalizuje riziko poškození radiátorů.


Po procesu renovace je radiátor připraven k připojení k otopnému systému. Nebo může být naplněn minerálním olejem a po doplnění o elektrickou topnou tyč sloužit jako elektrický radiátor.

Rádi zodpovíme vaše dotazy a připravíme pro vás individuální nabídku.
 

Kontaktujte nás!